Proč kandiduji do Senátu PČR

Měla jsem možnost poznat Prahu 11 a ostatní části patřící do tohoto volebního obvodu po dobu čtyř let, kdy jsem zde pracovala. Mé působení zahrnovalo oblast stížností a požadavků občanů zde žijících. Z každodenního styku s občany jsem poznala tuto část Prahy se všemi jejími klady i zápory. Ze své dřívější zastupitelské funkce na Praze 10 jsem pak oprávněné požadavky občanů řešila i po odborné stránce. Že se mi práce dařila, hodnotili občané Prahy 11 zvýšenou důvěrou a zájmem o další služby poskytované obcí.

Volby dávají možnost každému člověku se dobrovolně vyjádřit a podílet se na řízení státu, ve kterém žije. Tím, že řádně volí své zástupce do nejvyšších orgánů je i zodpovědný za pozdější dění v našem státě.
Nezbývá mi než požádat všechny občany,kterým není lhostejný osud této země,aby přišli k volbám do Senátu PČR a v tomto případě volili hlavně rozumem ty kandidáty o kterých si myslí, že jsou hodni jejich důvěry. 


Ing. Jana Čunátová