PETICE - stop nedůvodnému zdražování pitné vody

16. 08. 2016

V těchto dnech probíhá podpisová akce petice, která má za cíl shromáždit podpisy obyvatel hl. m. Prahy z důvodu nápravy dřívějšího rozhodnutí a tím i převedení odběru vody na soukromou společnost. Předpokládám, že zastupitelé hlavního města Prahy se budou touto problematikou zabývat na svém nejbližším zasedání.

OFICIÁLNÍ ZNĚNÍ PETICE NALEZNETE V SEKCI MÉDIA NEBO ZDE