Byty ČEZ

16. 08. 2016

Rozhodnutí společnosti ČEZ prodat byty na pražské Písnici, nahání hrůzu. Systém „Bakala“, který evidentně poškodil nájemníky přece nikdo nechce opakovat, a tak proč ho znova použít? Oslovila jsem proto oficiálním dopisem starostu MČ Praha 10.  Zde si přečtěte více:

 

Vážený pane starosto,

prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků jsem zaznamenala jednu skutečnost, kterou osobně pokládám za velice závažnou a ráda bych v ní požádala o Vaši intervenci. Společnost ČEZ, a.s., disponuje na území městské části Praha 10, katastrální území Vršovice, celkem 31 byty, které hodlá odprodat (http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/na-sidlisti-pisnice-demonstrovalo-400-lidi-aby-cez-neprodava/r~40af2d305e6211e6851c002590604f2e/). Současným nájemcům neumožňuje současný vlastník (ČEZ, a.s.) odprodej svého bytového fondu za zvýhodněnou cenu. Převážná většina nájemců (občanů MČ Praha 10) tak nebude mít prostředky na to, aby si mohly jednotlivé byty odkoupit.

Jsem toho názoru, že v takovýchto situacích by měla svým občanům pomoci sama městská část Praha 10, a to tak, že by dotčené byty od současného vlastníka odkoupila (nejlépe za odhadní cenu) a umožnila současným nájemcům v nich dále bydlet za přijatelných podmínek. V opačném případě se obávám o další osud těchto lidí, a to vzhledem k evidentním snahám realitních spekulantů apod. Zároveň jsem přesvědčena, že by tímto městská část Praha 10 naplnila jednu ze svých základních povinností, která je stanovena v ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že ,,Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádření v zákonech a jiných právních předpisech“.

Vážený pane starosto, tímto dopisem si dovoluji obrátit přímo na Vaši osobu, jelikož jsem přesvědčena, že tíhou své autority a zákonných nástrojů, které Vám byly svěřeny, můžete těmto lidem pomoci. To vše pak ku prospěchu samotné městské části Praha 10.

Děkuji za Váš čas, který jste věnoval tomuto dopisu.

S pozdravem

Ing. Jana Čunátová
předsedkyně kontrolního výboru ZMČ Praha 10